Bæredygtig øl brygning

Folketinget har besluttet, at Danmarks udledning af kuldioxid skal mindskes med 70 % frem til år 2030. Det har medført omfattende aktiviteter omkring grøn strøm og omkring udvikling af bæredygtig industriproduktion. En udvikling, hvor de store virksomheder står i spidsen.

Mikrobryggerier og andre små virksomheder har ikke de samme muligheder for at gøre en indsats, men der er dog udviklet klimavenlige teknologier, som også de små bryggerier kan nyttiggøre på et økonomisk tilgængeligt grundlag.

Bryggeriernes vigtigste renere teknologier er:

Varmegenvinding fra dampen fra urtkedlen
Metoden består i, at dampen fra urtkedlen kondenseres, og at energien genanvendes. Metoden, der har en effekt på omkring 75 %, er bedst egnet til ”større” mikrobryggerier, der brygger mange bryg hver dag

High Gravity Brewing
Metoden består i, at der brygges stærk øl, og at afiltet vand tilføres øllet inden tapning. Metoden har en effekt på 20-30 %, og den er økonomisk tilgængelig for de fleste mikrobryggerier

Atmosfærisk kogning med intern koger og dynamisk lavtryk kogning
Metoderne er effektive, men anvendes ved etablering af brygværk til ”større” mikrobryggerier.

klima-bryggeriet-frank

Effekten af High Gravity Brewing kan sammenfattes som:

Billigere

Besparelser på ca. 33 % af energiomkostninger, personaleomkostninger og anlægsomkostninger (brygværk og tankpark)

Bedre

Øllet får en lidt fyldigere og renere smag samt bedre stabilitet

Bæredygtig

Der spares ca. 33 % emission af CO2, og mængden af kemikalier der udledes nedbringes tilsvarende. Desuden nedbringes emission og ressourceforbrug med ca. 33% ved etablering af tankparken.

Bryggeriet Frank brygger klimavenligt

Bryggeriet FRANK har besluttet at alt øl, der holder 7 % alkohol og derunder, skal brygges med High Gravity Brewing (HGB) metoden. Vi råder over to anlæg, det ene anlæg anvendes ved vores brygning på Randers Bryghus, det andet kan lejes/købes. Anlæggene afilter det vand, der anvendes ved fortynding af det stærke øl, helt ned til 0,02 ppm ilt. Så kan det holde sig.

Anlæggene fremstilles og leveres af Maskinfabrikken Hillerslev. Som standard har de en kapacitet på 15 hl afiltet vand per time.

Maskinfabrikken Hillerslev leverer udstyr til de største fødevareindustrier i Danmark og Norden.

Kommentarer til klimadebatten

Ligegyldig hvor grøn strømmen bliver, vil den stadigvæk medføre forurening, – den mest grønne strøm er den der ikke bliver brugt.

Klimaet ændrer sig, – meget tyder på at klimagasser som kuldioxid og metan har en stor indvirkning på det, men det er vist stadigvæk uafklaret hvor meget solens aktivitetsniveau og periodiske ændringer af jordens bane betyder.

Kuldioxid har en hygiejnisk grænseværdi på 5000 ppm. I arbejdsmæssig og ventilationsmæssig sammenhæng regner man 10 % af den hygiejniske grænseværdi som sikker. Det betyder, at vores børn vil komme til at leve i en atmosfære, som man i dag ikke regner for sikker.