Bæredygtig øl brygning

Med støtte fra Miljøstyrelsen har Gaardbryggeriet udviklet udstyr, der kan anvendes ved High Gravity Brewing (HGB) i bryggerier med en produktion fra 2.000 til op mod 200.000 hl om året.

Metoden kan sammenfattes som:

Billigere

Besparelser på ca. 33 % af energiomkostninger, personaleomkostninger og anlægsomkostninger (brygværk og tankpark)

Bedre

Øllet får en lidt fyldigere og renere smag samt bedre stabilitet

Bæredygtig

Der spares ca. 33 % emission af CO2, og mængden af kemikalier der udledes nedbringes tilsvarende. Desuden nedbringes emission og ressourceforbrug med ca. 33% ved etablering af tankparken.

HGB beror på at der brygges og lagres stærkt, og at det lagrede øl fortyndes med afiltet vand (nedbrygning) inden tapningen. I mindre konventionelle bryggerier og i mikrobryggerier nedbrygges mest hensigtsmæssigt direkte i CCTerne efter udtag af gær og trub mm. Hvor øllet overføres til særskilt tank inden tapningen foretages nedbrygningen mest hensigtsmæssigt i forbindelse med pumpning til ”bright beer” tanken.

William implementerede HGB på Sandwalls Bryggeri som det første sted i Norden. Drivkraften var mangel på tankkapacitet. I hans funktionstid som teknisk direktør blev bryggeriets produktion af øl øget fra 125.000 hl/år til 190.000 hl/år uden at der blev investeret i brygværk, gærtanke og lagertanke og uden at antallet af medarbejdere i produktionen blev forøget.

klima-image

HGB anlæg

Det udviklede udstyr har en kapacitet på omkring 15hl/h afiltet vand, afhængig af hvilket iltniveau der ønskes i nedbrygningsvandet. Anlægget er fuldautomatisk, særdeles nemt at betjene og koster det samme som en monteret 40 hl CCT.

Anlægget produceres og leveres af Maskinfabrikken Hillerslev A/S . Hjælp til indkøring og service forestås af Jimmy Sølvsteen, Ginishi.